Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

VANLIGA MILJÖFRÅGOR OM STOROPACKS FÖRPACKNINGAR

  1. Hållbarhet
  2. Vanliga miljöfrågor om Storopacks förpackningar

SKYDDSFÖRPACKNINGAR FÖR LEVERANS AV PRODUKTER

Varför lägger man papper och luftkuddar i fraktkartonger? Produkten i kartongen är ju i regel redan förpackad.

Om produkten i kartongen inte är skyddad kan den flyttas runt under transport och skadas. Detsamma gäller för förpackade produkter i en kartong. Om produkten går sönder är det inte bara irriterande för mottagaren utan även dåligt för miljön. Det behövs betydligt mer energi och resurser för att skicka tillbaka den skadade produkten och tillverka och skicka iväg en ny, än för att tillverka papper eller luftkuddar som skyddar produkten mot skador.

Varför skickas små produkter ibland i mycket stora kartonger med mycket förpackningsmaterial?

Som tillverkare av skyddsförpackningar kan Storopack inte direkt påverka vilka kartongstorlekar och vilken mängd skyddande förpackningsmaterial som postorderföretag använder. Vi ger dock våra kunder råd om hur de kan effektivisera sina förpackningsprocesser för att försöka se till att de endast använder så mycket förpackningsmaterial som faktiskt behövs.

Kan nyttjade Storopack-produkter skickas tillbaka till Storopack för återvinning?

Självklart! För att minimera miljöpåverkan rekommenderar vi dock att man avfallshanterar produkterna lokalt via de tillgängliga alternativen för bortskaffande, företrädesvis på allmänna återvinningscentraler. De flesta länder och kommuner har väletablerade insamlingssystem för återvinning av plast och papper. Detta är således det bästa och enklaste sättet att bidra till återvinningen av dessa produkter.

Vad har de olika skyddsförpackningsprodukterna för koldioxid- och energiavtryck?

Vi har undersökt om det skulle vara meningsfullt att ta fram sådana uppgifter. Eftersom det inte finns några standarder för denna typ av studier anser vi att de är ofullständiga och missvisande och har därför beslutat att inte delta i dem.

ÅTERANVÄNDBARHET FÖR SKYDDSFÖRPACKNINGAR

Vilka typer av skyddsförpackningar kan återanvändas?

Vad tillverkas papperskuddar av?

Alla skyddsförpackningar från Storopack kan återanvändas. Privatkunder kan till exempel använda dem för att returnera en produkt eller skicka andra produkter. Handels- och industriföretag kan använda förpackningschips som kommer i retur för att skicka andra varor.

ÅTERVINNING, KOMPOSTERBARHET, OCH BORTSKAFFANDE

Kan skyddsförpackningar från Storopack återvinnas?

Ja, alla skyddsförpackningar från Storopack är återvinningsbara. De kan bearbetas och återanvändas i olika industriprodukter. Det enda undantaget är förpackningschips tillverkade av stärkelse – de kan inte återvinnas men är komposterbara.

Hur bortskaffas fyllnadspapper korrekt?

Vanligtvis kan pappers kuddar kasseras och återvinnas via den blå papperskorgen. I Sverige regleras bortskaffandet på en statlig eller distriktsnivå snarare än på ett enhetligt sätt i hela landet. Kontakta din lokala leverantör av avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av pappers paddingar eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.seStoropack använder inte bestruket papper. Bortskaffande via befintliga återvinningsanläggningar bidrar till att minska användningen av primära råvaror. PAPERplus® använder endast bläck som Recycler lätt kan ta bort (de-Inking process).

Hur bortskaffas luftkuddar korrekt?

Som konsument i Sverige kan du vanligtvis avyttra luftkuddar (helst tömda på luft) och lösa fylla i din återvinnings behållare i hushållssoporna. Kontakta din lokala leverantör av avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av pappers paddingar eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.seDe återvinns eller förbränns. Polyeten är för övrigt en mycket välkommen energikälla vid avfall till energianläggningar eftersom dess värmevärde är faktiskt högre än för olja. Storopack erbjuder också skyddande förpackningar som är industriellt compostable, som AIRplus® BIO film, som kan användas för tillverkning av luftkuddar. Filmens basmaterial är en komposterbar plast baserad på polymjölksyra (PLA) och sampolyester. Grunden för produkten görs med hjälp av förnybara resurser. AIRplus® Bio är certifierade komposterbara i enlighet med den europeiska standarden en 13432 och den amerikanskastandarden ASTM D6400.

Hur bortskaffas skumförpackningar korrekt?

De kan användas igen, till exempel som skyddande förpackning. Helst, I Sverige bör de bortskaffas i plast eller avfall som inte kan återvinnas. Som en del av den allmänna avfallsströmmen, är FOAMplus® skum ett enastående bränsle för moderna anläggningar som genererar energi från avfall. När skum förpackningen kasseras behöver inte PEskyddsfilmen separeras från skummet. Handels-och industrisektorerna har egna avfalls kanaler (industriavfall) genom vilka skum förpackningarna också återvinns.

Hur bortskaffas förpackningschips korrekt?

Våra lösa fyllningsprodukter PELASPAN® BIO och Renature® gjorda av grönsaks stärkelse är jämväl 100% komposterbar i enlighet med EN 13432. De kan kasseras med den vanliga hushållssoporna eller som organiskt avfall. I Sverige, regleras bortskaffandet på stats-eller distriktsnivå snarare än på ett enhetligt sätt i hela landet. Kontakta din lokala leverantör av avfallshanteringstjänster för att säkerställa korrekt kassering av PELASPAN BIO®, Renature® och PELASPAN® eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.se

PELASPAN® lös fyllning är en mycket välkommen energikälla vid avfall till energianläggningar eftersom de har ett högt värmevärde och kan förbrännas helt. Industriellt och kommersiellt avfall återvinns via insamlings-och återvinningscentraler för kommersiella förpackning.

Varför är inte alla skyddsförpackningar från Storopack komposterbara?

Beroende på vilka produkter som fraktas användas väldigt olika typer av skyddsförpackningar. Bräckliga och lättare produkter som porslin och glas skyddas perfekt i en kartong med de komposterbara förpackningschipsen PELASPAN® BIO, medan tunga tekniska komponenter måste stabiliseras i kartongen med hjälp av papper och skummaterial. Denna typ av skyddsförpackning är inte komposterbar men kan enkelt återvinnas.

TILLVERKNING AV MATERIAL - PAPERplus®

Tillverkas PAPERplus® fyllnadspapper av återvunnet material?

Det beror på produkten. Vissa typer av PAPERplus® fyllnadspapper i denna serie innehåller återvunnet material och andra inte.

Hur stor andel av ett PAPERplus® fyllnadspapper tillverkas av återvunnet material?

För fyllnadspapper som innehåller återvunnet material är andelen minst 40 %. Vissa typer av fyllnadspapper tillverkas till 100 % av återvunnet material.

Finns det PAPERplus® fyllnadspapper tillverkat av förnybart råmaterial?

Ja, PAPERplus® Classic Grass innehåller upp till 50 % gräsfiber och kan komposteras eller återvinnas fullständigt. PAPERplus® Classic Grass tillverkas utan användning av processkemikalier.

Är skyddsförpackningar av papper miljövänligare än skyddsförpackningar i plast?

Det finns för- och nackdelar med alla material i fråga om produktion och tillverkning. Papper har den fördelen att det tillverkas av trä som är en förnybar resurs. PE-folie (polyeten) å andra sidan kräver mindre energi och vatten vid produktion och kan även återvinnas med mindre energiförbrukning. Alla skyddsförpackningar från Storopack kan återanvändas och återvinnas.

TILLVERKNING AV MATERIAL - AIRPLUS®

Vad tillverkas luftkuddar av?

AIRplus® luftkuddar tillverkas av PE-folie (polyeten). Vi tillverkar folierna i våra egna produktionsanläggningar. Fördelarna med PE-folie är att den kräver minimalt med resurser för tillverkning och erbjuder utmärkta mekaniska egenskaper – den är särskilt flexibel så att man kan vaddera, blockera, fixera och linda in alla typer av produkter.

Är tillverkningen av skyddsförpackningar i plast skadlig för miljön?

Nej. I samband med tillverkning och bearbetning av den PE-folie som används för våra luftkuddar genereras varken dålig lukt eller giftiga ångor och utsläpp. PE-folie tillverkas utan klor och svavel, innehåller varken mjukgörare eller tungmetaller och förorenar inte grundvattnet.

Tillverkas AIRplus®-folier av återvunnet material?

Det beror på produkten. Vissa AIRplus® Void-folier innehåller återvunnet material medan andra AIRplus®-filmer inte gör det.

Hur stor andel av en AIRplus®-folie tillverkas av återvunnet material?

De folier som tillverkas med återvunnet material innehåller minst 50 % av detta.

Vad innebär begreppet ”bioplast”?

I detta sammanhang skiljer man mellan biobaserad plast, biologiskt nedbrytbar plast eller en blandning av båda. Biobaserad plast tillverkas helt eller delvis av biomassa av majs, sockerrör eller cellulosa. Komposterbar plast bryts i regel ned till koldioxid och vatten under vissa villkor. Det finns även biologiskt nedbrytbar oxo-plast. Detta är vanlig plast med tillsats av metall som gör den biologiskt nedbrytbar.

Varför använder Storopack inte biologiskt nedbrytbar oxo-plast?

Så kallad biologiskt nedbrytbar oxo-plast bör undvikas. Många experter tvivlar på om fragmenten (eller mikroplaster, beroende på storlek) verkligen är fullständigt bionedbrytbara. Tillsatserna i biologiskt nedbrytbara oxo-plaster kan dessutom ha en negativ inverkan på återvinningen. Mer information om bioplast finns här: Artikel av tyska miljöbyrån (UBA) om påsar tillverkade av bioplast.

TILLVERKNING AV MATERIAL - PELASPAN® FÖRPACKNINGSCHIPS

Vad tillverkas förpackningschips av?

Våra PELASPAN® förpackningschips tillverkas av komposterbar vegetabilisk stärkelse eller återvunnen EPS (expanderad polystyren), som kan  teranvändas till 100 %.

TILLVERKNING AV MATERIAL - FOAMPLUS®

Vad tillverkas skumförpackning av?

FOAMplus® skumförpackning tillverkas av expanderad polyuretan. FOAMplus® skumförpackning tillverkas av expanderad polyuretan kallad PUR. PUR finns i många vardagsföremål såsom stoppade möbler, madrasser, skor, kläder, fordon och teknisk utrustning.

Finns det FOAMplus® skumförpackningar som tillverkas av återvunnet råmaterial?

Det beror på produkten. FOAMplus® 5504R förpackningsskum tillverkas delvis av polyol, ett återvunnet råmaterial. För tillverkning av polyol bearbetas avfall och polyuretanrester från tillverkning eller konsumtion i återvinningsanläggningar. FOAMplus® 5540R har liknande egenskaper som grundmaterialet och kan användas för att producera högkvalitativa skyddsförpackningar.

Finns säkerhetsdatablad (MSDS) för expanderat PU-skum?

Ja, säkerhetsdatablad kan fås på förfrågan.

Räknas skummaterial som farligt ämne?

Nej, skummaterial är ett så kallat inert ämne, vilket innebär att det är kemiskt stabilt och inte reagerar av sig självt i kontakt med luft, vatten eller andra ämnen. Isocyanat som vätska är däremot ett farligt ämne och man ska därför undvika kontakt med det! Detta står även på trummorna som levereras till kunderna.

MILJÖSKYDD

Hur bidrar Storopack till att skydda miljön?

Som regel lägger Storopack fokus på hållbarhet i enlighet med 4R-principen, som står för REDUCE (minska), REUSE (återanvänd), RECYCLE (återvinn) och RENEW (förnya).

Vi strävar efter att begränsa användningen av resurser och energi vid tillverkningen av våra skyddsförpackningar. I Storopacks produktionsanläggningar används energi från spillvärme där detta är möjligt. Vår produktion ger heller inget upphov till klorfluorkarboner (CFC). Sist men inte minst bidrar den låga vikten på våra skyddsförpackningar till att minska bränsleförbrukningen under transport.

Vilka åtgärder vidtar Storopack när det gäller energieffektivitet i sina egna anläggningar?

Utrustningen på våra anläggningar spelar nämligen också en viktig roll när det gäller att bevara våra resurser. Vi har därför åtagit oss att hantera energi på ett effektivt sätt och kontinuerligt optimera energiavtrycket från våra anläggningar. Vi har redan märkbart sänkt våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning tack vare en rad moderniseringsåtgärder. Men det är inte allt: genom revisioner med jämna mellanrum analyserar vi hur vi kan bli ännu bättre. Mer information finns här: https://www.storopack.se/haallbarhet/energieffektivitet/

Vad gör Storopack för att bekämpa plastavfall?

Storopack är del av det globala initiativet ”Alliance to End Plastic Waste” som syftar till att eliminera plastavfallet i världen. Plastavfall i miljön, särskilt i världens hav, är ett stort problem. Tillsammans med omkring 40 andra företag har vi åtagit oss att se till att inget plastavfall hamnar i naturen och att samla in befintligt plastskräp.

Storopack är exklusiv sponsor av programmet Big Blue ocean Cleanup, en av världens ledande ideella organisationer för rengöring av haven. Vi stöder den internationella ideella föreningen Big Blue Ocean Cleanup sedan 2018. Som exklusiv sponsor av detta program för rengöring av kusterna strävar vi efter ett långsiktigt partnerskap. Big Blue Ocean Cleanup gör en aktiv insats för att öka medvetenheten om den aktuella situationen i världens hav. Syftet är att skydda det marina livet och hålla hav och kuster rena. Inom ramen för programmet rengör man stränder, rensar haven från plast, erbjuder kurser och informerar parter och allmänheten.

Genom att delta i initiativet Operation Clean Sweep bidrar Storopack aktivt till att skydda miljön från föroreningar orsakade av plast. På våra gjutanläggningar i Tyskland, Frankrike och Spanien har vi åtagit oss att uppnå målsättningarna i Operation Clean Sweep och därmed satt upp målet att se till att plastpartiklar som används i våra produktionsanläggningar inte hamnar i miljön genom vatten. Detta är ett viktigt bidrag till att förhindra förlust av granulat i värdekedjan för plast.