VANLIGA MILJÖFRÅGOR OM STOROPACKS FÖRPACKNINGAR

  1. Hållbarhet
  2. Vanliga miljöfrågor om Storopacks förpackningar

ALLMÄNT

Varför lägger man papper och luftkuddar i fraktkartonger? Produkten i kartongen är ju i regel redan förpackad.

Om produkten i kartongen inte är skyddad kan den flyttas runt under transport och skadas. Detsamma gäller för förpackade produkter i en kartong. Om produkten går sönder är det inte bara irriterande för mottagaren utan även dåligt för miljön. Det behövs betydligt mer energi och resurser för att skicka tillbaka den skadade produkten och tillverka och skicka iväg en ny, än för att tillverka papper eller luftkuddar som skyddar produkten mot skador.

Varför skickas små produkter ibland i mycket stora kartonger med mycket förpackningsmaterial?

Som tillverkare av skyddsförpackningar kan Storopack inte direkt påverka vilka kartongstorlekar och vilken mängd skyddande förpackningsmaterial som postorderföretag använder. Vi ger dock våra kunder råd om hur de kan effektivisera sina förpackningsprocesser för att försöka se till att de endast använder så mycket förpackningsmaterial som faktiskt behövs.

Kan nyttjade Storopack-produkter skickas tillbaka till Storopack för återvinning?

Självklart! För att minimera miljöpåverkan rekommenderar vi dock att man avfallshanterar produkterna lokalt via de tillgängliga alternativen för bortskaffande, företrädesvis på allmänna återvinningscentraler. De flesta länder och kommuner har väletablerade insamlingssystem för återvinning av plast och papper. Detta är således det bästa och enklaste sättet att bidra till återvinningen av dessa produkter.

TILLVERKNING AV MATERIAL AIRplus®

Vad tillverkas luftkuddar av?

AIRplus® luftkuddar tillverkas av PE-folie (polyeten). Vi tillverkar folierna i våra egna produktionsanläggningar. Fördelarna med PE-folie är att den kräver minimalt med resurser för tillverkning och erbjuder utmärkta mekaniska egenskaper – den är särskilt flexibel så att man kan vaddera, blockera, fixera och linda in alla typer av produkter.

Tillverkas AIRplus®-folier av återvunnet material?

Det beror på produkten. Vissa AIRplus® Void-folier innehåller återvunnet material medan andra AIRplus®-filmer inte gör det.

Hur stor andel av en AIRplus®-folie tillverkas av återvunnet material?

De folier som tillverkas med återvunnet material innehåller minst 50 % av detta.

Vad har AIRplus®-folie för koldioxidavtryck?

Vi har undersökt om det skulle vara meningsfullt att ta fram sådana uppgifter. Eftersom det inte finns några standarder för denna typ av studier anser vi att de är ofullständiga och missvisande och har därför beslutat att inte delta i dem.

TILLVERKNING AV MATERIAL PELASPAN® FÖRPACKNINGSCHIPS

Vad tillverkas förpackningschips av?

Våra PELASPAN® förpackningschips tillverkas av komposterbar vegetabilisk stärkelse eller återvunnen EPS (expanderad polystyren), som kan återanvändas till 100 %.

Vad har förpackningschips för koldioxid- och energiavtryck?

Vi har undersökt om det skulle vara meningsfullt att ta fram sådana uppgifter. Eftersom det inte finns några standarder för denna typ av studier anser vi att de är ofullständiga och missvisande och har därför beslutat att inte delta i dem.

TILLVERKNING AV MATERIAL FOAMplus®

Vad tillverkas skumförpackning av?

FOAMplus® skumförpackning tillverkas av expanderad polyuretan. Den kan återanvändas som skyddsförpackning eller återvinnas. Skummaterialet kan till exempel användas som förpackningsmaterial efter återvinning.

Finns säkerhetsdatablad (MSDS) för expanderat PU-skum?

Ja, säkerhetsdatablad kan fås på förfrågan.

Räknas skummaterial som farligt ämne?

Nej, skummaterial är ett så kallat inert ämne, vilket innebär att det är kemiskt stabilt och inte reagerar av sig självt i kontakt med luft, vatten eller andra ämnen. Isocyanat som vätska är däremot ett farligt ämne och man ska därför undvika kontakt med det! Detta står även på trummorna som levereras till kunderna.   

ÅTERVINNING, KOMPOSTERBARHET, OCH BORTSKAFFANDE

Vilka typer av skyddsförpackningar kan återanvändas?

Alla skyddsförpackningar från Storopack kan återanvändas. Privatkunder kan till exempel använda dem för att returnera en produkt eller skicka andra produkter. Handels- och industriföretag kan använda förpackningschips som kommer i retur för att skicka andra varor.

Kan skyddsförpackningar från Storopack återvinnas?

Ja, alla skyddsförpackningar från Storopack är återvinningsbara. De kan bearbetas och återanvändas i olika industriprodukter. Det enda undantaget är förpackningschips tillverkade av stärkelse – de kan inte återvinnas men är komposterbara.

Är skyddsförpackningar från Storopack komposterbara?

Storopack erbjuder även skyddsförpackningar som är industriellt komposterbara, såsom AIRplus® BIO-folie, som kan användas för tillverkning av luftkuddar. Foliens grundmaterial är en komposterbar plast baserad på polymjölksyra (PLA) och sampolyester. Produktens grundmaterial tillverkas med användning av förnyelsebara resurser. AIRplus® BIO är certifierat komposterbar i enlighet med den europeiska standarden EN 13432 och den amerikanska standarden ASTM D6400.

Våra förpackningschips PELASPAN® BIO och Renature®, som tillverkas av vegetabilisk stärkelse, är också till 100 % komposterbara i enlighet med EN 13432. De kan slängas i hushållssoporna eller avfallshanteras som organiskt avfall.

Varför är inte alla skyddsförpackningar från Storopack komposterbara?

Beroende på vilka produkter som fraktas användas väldigt olika typer av skyddsförpackningar. Bräckliga och lättare produkter som porslin och glas skyddas perfekt i en kartong med de komposterbara förpackningschipsen PELASPAN® BIO, medan tunga tekniska komponenter måste stabiliseras i kartongen med hjälp av papper och skummaterial. Denna typ av skyddsförpackning är inte komposterbar men kan enkelt återvinnas.

Kan PAPERplus® papperskuddar komposteras?

Nej, papperskuddarna lämpar sig inte för kompostering. Det är bättre att källsortera papperskuddarna som pappersavfall. De kommer då att återvinnas på lämpligt sätt och användas för tillverkning av nytt papper.

Vad innebär begreppet ”bioplast”?

I detta sammanhang skiljer man mellan biobaserad plast, biologiskt nedbrytbar plast eller en blandning av båda. Biobaserad plast tillverkas helt eller delvis av biomassa av majs, sockerrör eller cellulosa. Komposterbar plast bryts i regel ned till koldioxid och vatten under vissa villkor. Det finns även biologiskt nedbrytbar oxo-plast. Detta är vanlig plast med tillsats av metall som gör den biologiskt nedbrytbar.

Varför använder Storopack inte biologiskt nedbrytbar oxo-plast?

Så kallad biologiskt nedbrytbar oxo-plast bör undvikas. Många experter tvivlar på om fragmenten (eller mikroplaster, beroende på storlek) verkligen är fullständigt bionedbrytbara. Tillsatserna i biologiskt nedbrytbara oxo-plaster kan dessutom ha en negativ inverkan på återvinningen.

Mer information om bioplast finns här: Artikel av tyska miljöbyrån (UBA) om påsar tillverkade av bioplast.

Hur bortskaffas skyddsförpackningar korrekt?

Som konsument i till exempel Tyskland eller Österrike kan du helt enkelt slänga luftkuddar (helst tömda på luft) och förpackningschips i de gula sopsäckarna (Gelber Sack / yellow bin bags) eller de gula soptunnorna (Gelbe Tonne / yellow bins). De kommer då att återvinnas eller förbrännas. Polyeten är för övrigt en mycket välkommen energikälla på anläggningar för avfallsenergi eftersom den faktiskt har ett högre värmevärde än olja. Alternativt kan skyddsförpackningar slängas i hushållssoporna. Papperskuddar hör hemma i pappersavfallet medan skumförpackningar kan slängas i hushållssoporna. Inom handeln och industrin finns separata avfallshanteringssystem (industriavfall) där skumförpackningar tas om hand.

MILJÖSKYDD

Hur bidrar Storopack till att skydda miljön?

Som regel lägger Storopack fokus på hållbarhet i enlighet med 4R-principen, som står för REDUCE (minska), REUSE (återanvänd), RECYCLE (återvinn) och RENEW (förnya). Mer information finns på https://www.storopack.se/haallbarhet/miljoepolicy/

Vi strävar efter att begränsa användningen av resurser och energi vid tillverkningen av våra skyddsförpackningar. Det är därför som många av våra produkter tillverkas av återvunnet material och själva kan återvinnas efter användning. Våra produkter märkta med ”Bio” är tillverkade av förnyelsebara resurser, är biologiskt nedbrytbara och certifierade av oberoende institut (DIN CERTCO och BPI). I Storopacks produktionsanläggningar används energi från spillvärme där detta är möjligt. Vår produktion ger heller inget upphov till klorfluorkarboner (CFC). Sist men inte minst bidrar den låga vikten på våra skyddsförpackningar till att minska bränsleförbrukningen under transport.

Är skyddsförpackningar av papper miljövänligare än skyddsförpackningar i plast?

Det finns för- och nackdelar med alla material i fråga om produktion och tillverkning. Papper har den fördelen att det tillverkas av trä som är en förnybar resurs. PE-folie (polyeten) å andra sidan kräver mindre energi och vatten vid produktion och kan även återvinnas med mindre energiförbrukning. Alla skyddsförpackningar från Storopack kan återanvändas och återvinnas.

Är tillverkningen av skyddsförpackningar i plast skadlig för miljön?

Nej. I samband med tillverkning och bearbetning av den PE-folie som används för våra luftkuddar genereras varken dålig lukt eller giftiga ångor och utsläpp. PE-folie tillverkas utan klor och svavel, innehåller varken mjukgörare eller tungmetaller och förorenar inte grundvattnet.