Operation Clean Sweep Logo

OPERATION CLEAN SWEEP

För rent vatten

  1. Hållbarhet
  2. Gemensamma initiativ
  3. Operation Clean Sweep

GENOM ATT DELTA I INITIATIVET OPERATION CLEAN SWEEP BIDRAR STOROPACK AKTIVT TILL ATT SKYDDA MILJÖN FRÅN FÖRORENINGAR ORSAKADE AV PLAST.

Har vi åtagit oss att uppnå målsättningarna i Operation Clean Sweep och därmed satt upp målet att se till att plastpartiklar som används i våra produktionsanläggningar inte hamnar i miljön genom vatten. Detta är ett viktigt bidrag till att förhindra förlust av granulat i värdekedjan för plast.

För att kunna uppnå detta mål har vi skapat de tekniska och strukturella förutsättningarna på våra anläggningar för att förhindra spill av granulat och säkerställa att inget granulat som spills ut hamnar i miljön. Våra system har exempelvis utrustats med särskilda vattenfilter och våra anställda har utbildats i hur man förhindrar spill av plastgranulat och hur man vid behov bortskaffar granulatet på ett effektivt sätt.

Ytterligare information:

Operation Clean Sweep