Ein blaues Recyclingsymbol

EKODESIGN

Designverktyg för miljöeffektiva förpackningslösningar.

EFFEKTIV DESIGN INNEBÄR EKONOMISKT OCH MILJÖMÄSSIGT MERVÄRDE.

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder särskilt miljövänliga förpackningslösningar. Därför använder vi verktyget EcoDesign, ett system för utvärdering av våra produkters livscykel. Vi tar hänsyn till alla faser i en produkts livscykel och garanterar intelligent, optimerad användning av lämpliga material. Vi beaktar även kund- och produktkrav i syfte att få en övergripande bild av de miljömässiga utmaningarna och hjälpa våra kunder hitta rätt produktlösning.

Vårt fokus ligger på att minska den mängd material som används, samtidigt som vi bibehåller samma höga kvalitet. Detta kräver utvärdering och jämförelse av alla effekter och all påverkan av våra produkter på miljön. Denna strategi gör att vi även kan förbättra våra egna processer i fråga om livscykelanalys.

EcoDesign-verktyget används för närvarande i valda kundprojekt inom Molding divisionen.