Recycling Logo

HUR SORTERAR MAN AVFALL?

Återvinn och sortera skyddsförpackningar på rätt sätt.

  1. Hållbarhet
  2. Använd

Hur man källsorterar våra produkter:

  

AIRplus®

AIRplus® RECYCLE

AIRplus® 100% Recycled

AIRplus® Heavy

AIRplus® BIO Home Compostable

AIRmove®

FOAMplus®

Fun Pak®

PAPERplus®

PAPERplus® Classic Grass

PAPERbubble®

PELASPAN®

PELASPAN® PAC

PELASPAN® BIO

PAD LOC® PAC

PAD LOC® RENATURE®

PAD LOC® RePAC®

RENATURE®

Renatur®

RENATURE® Wrap

Styrofill®