Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

DATASKYDD

  1. Dataskydd

Välkommen till Storopacks webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi fäster största vikt vid skyddet av dina uppgifter och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Skyddet av din integritet när vi behandlar personuppgifter är en viktig fråga som genomsyrar våra företagsprocesser. Vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och de dataskyddslagar som gäller i det land där registeransvarig har sin bas. Storopacks webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som innehas av andra leverantörer. Denna integritetspolicy gäller inte för sådana webbplatser.

Personuppgiftsombud:

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano
Phone: +41 (91) 2085199
data-privacy@storopack.com

   

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar rutinmässigt namnet på din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor som du besöker på vår webbplats samt datumet och varaktigheten för ditt besök. Utöver detta sparas personuppgifter endast om du tillhandahåller dessa till exempel inom ramen för en registrering, en undersökning, en tävling eller slutandet av ett avtal.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att dina uppgifter sparas och används i de syften som specificeras i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats är tillämplig.

Dina rättigheter gällande information, rättelse, blockering, radering och icke-samtycke

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter som vi lagrar. Du har även rätt att korrigera, blockera eller radera dina uppgifter med undantag av de uppgifter som nämns ovan som vi måste lagra av verksamhetsskäl. Kontakta vårt personuppgiftsombud om du har fler frågor om detta. För att uppgifter ska kunna blockeras när som helst måste dina kontaktuppgifter lagras i en låst fil för kontrolländamål.

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Personuppgifter kan överföras till tredjeländer för ändamål inom ramen för samarbetet bland våra internationella affärsavdelningar. Våra dotterbolag är skyldiga att följa tillämpliga lokala och internationella dataskyddsbestämmelser. Lämpliga dataskyddsavtal har ingåtts med underleverantörer.

Användning och spridning av personuppgifter för specifika ändamål

Storopack använder dina personuppgifter endast i den utsträckning som behövs för teknisk administration av webbplatsen, för kundhantering, för produktundersökningar och för marknadsföring. Överföring av personuppgifter till statliga organ och myndigheter sker endast om detta föreskrivs av gällande nationella föreskrifter. Våra anställda, agenturer och distributörer är skyldiga att hålla dina uppgifter konfidentiella.

Valfrihet

Vi vill använda dina uppgifter för att erbjuda dig information om våra produkter och tjänster och för att kunna genomföra undersökningar vid behov. Det är självfallet frivilligt att delta i dessa aktiviteter. Om du inte samtycker till sådan användning kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan sluta använda uppgifterna på detta sätt. Mer information hittar du på respektive lokala webbplats.

Försändelse av ansökningshandlingar

Vi använder ansökningshandlingar som skickas in till oss endast i syfte att kunna genomföra ansökningsprocessen. Eftersom de ansökningar som du skickar till oss per e-post överförs okrypterat, finns risk för att obehöriga får tillgång till eller till och med förfalskar uppgifterna. Du kan självfallet även skicka dina dokument med vanlig post. Dina ansökningshandlingar överförs inte till tredje part. Endast personer som deltar i beslutsfattandeprocessen får tillgång till dina personuppgifter. Om du anställs kommer dina personuppgifter att lagras under hela den tid anställningsförhållandet varar. Uppgifter som behövs för skatteändamål kommer också att lagras under en period på upp till tio år efter att din anställning upphört, i enlighet med de specifika lagringsperioder som föreskrivs i tillämplig nationell lagstiftning. Om du inte anställs kommer dina personuppgifter att raderas sex månader efter ansökningsprocessen och kommer inte att sparas längre än så utan ditt samtycke.

Vår Facebooksida

Vår Facebooksida underlättar och gör kommunikationen med våra kunder och potentiella kunder mer proaktiv. På sidan publicerar vi även information och våra produkter och aktuella kampanjer. När du besöker vår Facebook-sida kan dina uppgifter samlas in automatiskt och lagras för marknadsundersökningar och i reklamsyften. Dessa uppgifter används för att generera pseudonymiserade användarprofiler. De kan användas för visning av reklam, både inom och utanför plattformen, som antas överensstämma med dina intressen. I detta ändamål används i regel cookies på din dator. I dessa cookies lagras användarens vanor och intressen. Detta görs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR för att vi ska kunna tillvarata våra legitima och övergripande intressen, som är att marknadsföra våra produkter och tjänster på ett optimalt sätt och att kommunicera effektivt med kunder och potentiella kunder. För mer information om behandling och användning av uppgifter av Facebook på deras webbplats, kontaktuppgifter, dina rättigheter i detta sammanhang och dina möjligheter till konfigurering i syfte att skydda din integritet, i synnerhet möjligheter till opt-out, finns i Facebooks integritetspolicy. En länk till denna finns nedan. Om du ändå behöver mer hjälp från oss i denna fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.
https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-out-alternativ:
https://www.facebook.com/settings
Sidstatistik:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Cookies

Storopack använder cookies för att kunna spåra användares preferenser och erbjuda en optimal utformning av sin webbplats. Cookies är små filer som sparas tillfälligt på användarens hårddisk. Vi använder informationen i cookies för att underlätta navigationen och göra vår webbplats mer användarvänlig. Du kan självfallet besöka webbplatsen även utan cookies. Cookies innehåller inga personrelaterade uppgifter, vilket innebär att användarens integritet är skyddad. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan hindra cookies från att sparas på din hårddisk genom att välja *godkänn inga cookies* i din webbläsares inställningar. Närmare information finns i anvisningarna från din webbläsares operatör. Om du inte godkänner cookies kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Säkerhet

Storopack använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina lagrade uppgifter från slumpmässig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen.

Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till Googles servrar i USA där den lagras. Om IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats, kommer Google dock först att korta av din IP-adress inom EU-länderna och andra avtalsländer i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA där den kortas av. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. I uppdrag av webbplatsens operatör använder Google dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra åt webbsideoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics sammanförs aldrig med andra uppgifter hos Google. Du kan blockera lagringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan även använda opt-out-funktionen för att förhindra spårning av Google Analytics med framtida verkan genom att ladda ned och installera tillägget för opt-out för Google Analytics på din aktuella webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativt till tillägget eller inom webbläsare på mobila enheter kan du klicka här för att förhindra spårning av Google Analytics inom denna webbplats i framtiden (opt-out-funktionen gäller endast för den webbläsare där du ställer in den och inom denna domän).