Aus einem abgesägten Baumstamm wächst eine neue Pflanze

HÅLLBARHET

  1. Hållbarhet

HÅLLBARHET INNEBÄR ATT TÄNKA PÅ MORGONDAGEN REDAN IDAG.

Begreppet hållbarhet omfattar många aspekter. Vare sig det handlar om miljömässiga, ekonomiska eller sociala frågor är den underliggande principen den samma, nämligen att man ska leva på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva lika bra - eller till och med bättre - än oss. Som familjeägt företag fäster vi största vikt vid dessa principer.
  

De ligger till grund för våra beslut och vår dagliga verksamhet. Vi är medvetna om vårt ansvar både gentemot våra medarbetare och gentemot miljön.

År 2023 tillverkades 43 % av våra egna produkter från förnybara och återvunna material.

„Som familjeägt företag tar vi hållbarhet på största allvar och fäster särskild vikt vid att upprätthålla och förbättra livskvaliteten för framtida generationer. Vår målsättning fram till 2025 är därför att minst 50 % av de råmaterial som vi använder ska bestå av återvunna eller förnybara källor.

HERMANN REICHENECKER, STYRELSEORDFÖRANDE, STOROPACK

ANSVAR INNEBÄR ATT HANDLA I LINJE MED TYDLIGA VÄRDERINGAR OCH RIKTLINJER.

TRE PELARE FÖR MER HÅLLBARHET

Som familjeägt företag är vi medvetna om vårt ansvar. Storopacks vision och riktlinjer bygger på våra tre pelare för mer hållbarhet.

VISION OCH RIKTLINJER

VIDEOKLIPP

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

HÅLLBARHETSRAPPORT

(svensk version)

Ladda ned
Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

VANLIGA MILJÖFRÅGOR OM STOROPACKS FÖRPACKNINGAR

Läs mer
Ein Fluss durchzieht ein Waldgebiet

FACTS ABOUT PLASTIC

Läs mer