HÅLLBARHET

  1. Hållbarhet

HÅLLBARHET INNEBÄR ATT TÄNKA PÅ MORGONDAGEN REDAN IDAG.

Begreppet hållbarhet omfattar många aspekter. Vare sig det handlar om miljömässiga, ekonomiska eller sociala frågor är den underliggande principen den samma, nämligen att man ska leva på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva lika bra - eller till och med bättre - än oss. Som familjeägt företag fäster vi största vikt vid dessa principer.

  

De ligger till grund för våra beslut och vår dagliga verksamhet. Vi är medvetna om vårt ansvar både gentemot våra medarbetare och gentemot miljön.

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE – INITIATIV FÖR MINSKAT PLASTAVFALL

Storopack bidrar till kampen mot plastavfall

Läs mer

VIDEOKLIPP

PRODUKTER TILLVERKADE AV FÖRNYBARA RÅMATERIAL

Utomordentligt miljövänligt fyllnadspapper med utmärkta skyddsegenskaper.

Läs mer

PRODUKTER TILLVERKADE AV ÅTERVUNNA RÅMATERIAL

Återvunna material för olika förpackningslösningar.

Läs mer