Zwei Arme, es wird sich die Hand gegeben

UPPFÖRANDEKOD FRÅN GKV

  1. Företag
  2. Uppförandekod från GKV

THE GKV-CODE OF CONDUCT

Det tyska förbundet för den plastbearbetande industrin (GKV) representerar en stor del av de plastbearbetande företagen i Tyskland genom sina stödorganisationer AVK, IK, pro-K och TecPart. Medlemsföretagen erkänner uttryckligen sitt sociala ansvar.

Storopack Hans Reichenecker GmbH är medlem i GKV. Den uppförandekod som utarbetats av GKV och som även Storopack följer är i linje med ”Vision och riktlinjer” och våra interna riktlinjer.

GKV:s uppförandekod är en frivillig överenskommelse på grundval av vilken förbundets medlemmar strävar efter att säkerställa efterlevnad av i synnerhet globala krav på ett etiskt och moraliskt handlande och av gällande lagar om konkurrens och kartellbildning.

 

 

Detta omfattar främjandet av rättvisa och hållbara standarder i kontakten med leverantörer, kunder och företagets egna personal.

GKV:s uppförandekod är utformad som ett valfritt åtagande. Medverkande företag certifieras av GKV eller dess stödorganisationer.

Uppförandekoden gäller för företagets alla affärsområden och produktionsanläggningar och därmed för hela Storopack-gruppen.