Alliance To End Plastic Waste Logo

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE – INITIATIV FÖR MINSKAT PLASTAVFALL

Storopack bidrar till kampen mot plastavfall

  1. Hållbarhet
  2. Gemensamma initiativ
  3. Alliance to End Plastic Waste

STOROPACK ÄR DEL AV DET GLOBALA INITIATIVET ”ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE” SOM SYFTAR TILL ATT ELIMINERA PLASTAVFALLET I VÄRLDEN.

Plastavfall i miljön, särskilt i världens hav, är ett stort problem. Tillsammans med omkring 40 andra företag har vi åtagit oss att se till att inget plastavfall hamnar i naturen och att samla in befintligt plastskräp.

Det globala initiativet ”Alliance to End Plastic Waste” omfattar företag från hela världen och längs hela värdekedjan för plast. Deltagande företag har redan avsatt medel på totalt omkring en miljard US-dollar för detta ändamål. Inom de närmaste fem åren planerar man att göra minst 1,5 miljarder dollar tillgängliga för olika projekt och initiativ.
 

Alliance to End Plastic Waste har satt upp en strategi med fyra huvudpunkter:

Ein blaues Symbol mit einem Mülleimer und dem Recyclingzeichen darauf

UTVECKLING AV INFRASTRUKTUREN

Utveckling av infrastrukturen för städer och regioner som har särskilt mycket plastavfall.

Syfte: att samla in och hantera avfall och öka återvinningen

    

Ein blaues Symbol mit zwei Sprechblasen

UTBILDNING OCH ENGAGEMANG

Utbildning av konsumenter och berörd allmänhet gällande återvinning.

Syfte: att öka medvetenheten

Ein blaues Symbol mit einer Glühbirne und zwei Pfeilen, die einen Kreis bilden

INNOVATION

Investeringar i ny teknik som ska underlätta återanvändning och återvinning av plast.

Syfte: att utveckla innovativa lösningar för återvinning av förpackningar och möjliggöra en cirkulär ekonomi

    

Ein blaues Symbol für Reinigung

RENSNING

Avlägsnande av plastavfall som redan finns i hav och vattendrag – en uppgift som är mycket angelägen.

Syfte: att få bort det plastavfall som redan finns i naturen