Eine blaues Glühbirnen-Symbol

ENERGIEFFEKTIVITET

Certifierad energi- och miljöhantering.

  1. Hållbarhet
  2. Interna initiativ
  3. Energieffektivitet

EFFEKTIVITET INNEBÄR SPARSAM ENERGIFÖRBRUKNING.

Hållbar produktion börjar långt innan vi omvandlar råmaterial till färdig produkt. Utrustningen på våra anläggningar spelar nämligen också en viktig roll när det gäller att bevara våra resurser. Vi har därför åtagit oss att hantera energi på ett effektivt sätt och kontinuerligt optimera energiavtrycket från våra anläggningar.

Vi har redan märkbart sänkt våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning tack vare en rad moderniseringsåtgärder. Men det är inte allt: genom revisioner med jämna mellanrum analyserar vi hur vi kan bli ännu bättre.

Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz
Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz
Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz

850 TON CO2 PER ÅR

... har sparats in på vår Krumbach-anläggning tack vare effektivare energihantering och en lång rad moderniseringsåtgärder.

    

1 120 TON CO2 PER ÅR

... har sparats in på vår Vechta-anläggning tack vare effektivare energihantering och en lång rad moderniseringsåtgärder.

    

223 440 KILOWATTIMMAR

… elektricitet per månad genereras på plats för produktion i Krumbach, Vechta och Langenau genom användning av kombinerade värme- och kraftaggregat.

    

3 NYA PANNOR

... har installeras i anläggningarna i Krumbach, Vechta och Mollet del Vallès för effektivare uppvärmning.

    

588 416 KILOWATTIMMAR

... av spillvärme från produktionen används vid anläggningarna i Krumbach, Vechta och Mollet del Vallès varje månad.

8 GJUTANLÄGGNINGAR

… har genomgått oberoende granskningar av energieffektiviteten sedan 2016 – och åtgärder för förbättring har identifierats: Anetz, Huarte, Krumbach, Langenau, Mainleus, Mollet del Vallès, Saint-Sébastien-sur-Loire och Vechta.

    

19 NYA VAKUUMPUMPAR

... i produktionsanläggningarna i Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire och Mollet del Vallès förbrukar elektricitet endast vid behov och minskar därmed energiförbrukningen.

    

1 624 NYA LED-LAMPOR

... ersätter de mindre effektiva glödlamporna i Krumbach, Vechta, Mollet del Vallès, Huarte och Saint-Sébastien-sur-Loire. På så sätt sparar vi in 45 991 kilowattimmar per månad.

    

9 ELEKTRISKA MOTORER

... i produktionsanläggningarna i Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire och Mollet del Vallès förbrukar elektricitet endast vid behov och minskar därmed energiförbrukningen.