Ein Meeting in einem Besprechungsraum mit einer Frau und zwei Männern, vor ihnen liegen Dokumente auf dem Tisch

STOROPACK-PROCESSEN

 1. Rådgivning och service
 2. Storopack-processen

GOD RÅDGIVNING FÖR UTVECKLING AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR.

Fem steg till en optimal skyddsförpackning och ergonomiska procedurer – i Storopack-processen kombinerar vi omfattande rådgivning, teknisk expertis och innovation för att hjälpa dig utveckla en optimal lösning. Vi analyserar befintliga förpacknings- och produktionsprocesser och den aktuella kostnadssituationen. Mot denna bakgrund säkerställer vi ergonomiska arbetsflöden, optimal valuta för pengarna samt skyddsförpackningar och tekniska formdelar som enkelt kan integreras i dina processer.

Vi använder delar ur vårt breda utbud eller utvecklar en individuell lösning åt just dig. Tack vare vårt nätverk av ombud över hela världen producerar vi i din närhet, levererar just-in-time och står vid din sida med vår tekniska know-how. Beroende på dina behov har du tillgång till hela Storopack-processen eller till enskilda delar.

01 ANALYS

Analysfasen är oumbärlig för processens framgång. Vi fokuserar intensivt på kundens produkt, det aktuella förpackningsmaterialet, transportsättet och upplägget för den befintliga förpackningsprocessen.

02 PROCESS- OCH KOSTNADSOPTIMERING & UTVECKLING

Vi tar resultaten från analysen till hjälp för att vidta konkreta åtgärder i syfte att optimera förpackningsprocessen och kostnadssituationen. Målet är främst att optimera kostnadseffektiviteten för våra kunder.

Med utgångspunkt i optimeringsprocessen utvecklar vi en perfekt förpackningslösning. Lösningen kan bestå av standardprodukter eller skapas av individuella, nya produkter.

03 PRODUKTION

Under kontinuerligt övervakade kvalitetsstandarder producerar vi den framtagna skyddsförpackningslösningen och säkerställer att våra produkter och maskiner integreras optimalt i kundens förpackningsprocess.

04 LEVERANS

Vi följer nationella och internationella krav från våra kunder när vi levererar våra produkter och lösningar. Användning av lämpligt transportsätt, just-in-time-leverans och våra produktionsanläggningar världen över gör att vi kan vara på rätt plats vid rätt tid.

05 SERVICE

Våra tjänster är inte begränsade till personlig support av våra förpackningsspecialister eller till service på plats. Vi håller även våra kunder ständigt uppdaterade om nya tekniker, material och processer samt ger råd om hur de kan anpassa sina befintliga förpackningsprocesser.

LÅT OSS GE DIG RÅD: VÅRA TJÄNSTER INOM MOLDING DIVISION

Molding Division

 • Utveckling
 • Testlabb med fallstestanordning
 • Prototypcenter med CNC-fräs
 • Framtagning av prototyper
 • Klimatkammare för temperatursimulering
 • Internationell projektledning

LÅT OSS GE DIG RÅD: VÅRA TJÄNSTER INOM PACKAGING DIVISION

Packaging Division

 • Försäljning av totallösningar
 • Applikationsteknik
 • Produktsupport