CLIMATEPARTNER-CERTIFIERADE PRODUKTER

Storopack luftkuddar uppfyller alla krav för ClimatePartner-certifieringen.

  1. Hållbarhet
  2. ClimatePartner-certifierade produkter

CERTIFIERADE LUFTKUDDAR INNEBÄR ATT MAN VÄRDESÄTTER MILJÖN

Vi arbetar outtröttligt på att minska utsläppen från våra produkter. Det går emellertid inte att undvika alla utsläpp under produktion och transport. Därför arbetar vi tillsammans med ClimatePartner för att mäta och minska koldioxidavtrycket. För restutsläppen av CO2 från AIRplus® Bio Home Compostable och AIRplus® 100% Recycled luftkuddar stöder Storopack klimatprojektet Rimba Raya. Vi arbetar för närvarande med att sätta upp och genomföra ambitiösa mål för minskning av CO2-utsläppen. Därför strävar vi kontinuerligt efter att utveckla bra och hållbar produktdesign och efter att fatta medvetna beslut såsom inköp av råmaterial med låga utsläpp. Denna process bekräftas med etiketten ”ClimatePartner certified”.

Mer information finns på respektive Climate ID-sidor för våra produkter:

FÖRDELAR I ÖVERSIKT

  • Certifierat:  Vi mäter och begränsar utsläppen av CO från produktion och transport av AIRplus® Bio Home Compostable och AIRplus® 100% Recycled
  • Stödjande: Vi deltar i verkningsfulla klimatprojekt i samarbete med ClimatePartner
  • Dedikerat: Vi stöder Rimba Raya i Indonesien för att återställa skogar och skydda livsmiljöerna för vilda djur
  • Engagerat: ClimatePartner-certifieringen och minskningen av koldioxidavtrycket är bara ett steg i företagets långsiktiga hållbarhetsstrategi
  • Olika alternativ: AIRplus® Bio Home Compostable och AIRplus® 100% Recycled luftkuddar är certifierade av ClimatePartner 

STOROPACK STARTAR ÅTERBESKOGNINGSKAMPANJ I GÜNZBURGSKOGEN

Läs mer om vår kampanj för återplantering av skog.

Läs mer

Klimatprojektet i Rimba Raya syftar till att skydda livsmiljön för de kritiskt utrotningshotade orangutangerna i Indonesien.

Vi stöder Rimba Raya i Indonesien, ett projekt som syftar till att återställa skogar och skapa ytterligare livsmiljöer för vilda djur. Rimba Raya Biodiversity Reserve omfattar 64 000 hektar skog i sydöstra Borneo och är hem till den utrotningshotade Borneoorangutangen. Reservatet fungerar som buffertzon mellan oljepalmsplantage och nationalparken Tanjung Puting. Projektet minskar utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 3,5 miljoner ton CO varje år. Enligt Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) och AENOR bidrar projektet till uppnåendet av alla 17 mål för hållbar utveckling som satts upp av FN. Personalen på Storopack hjälper dessutom till att plantera 2 500 träd i Tyskland. Kombinationen av båda projekten kommer att skydda den biologiska mångfalden, samtidigt som de anställda bidrar till dessa insatser.

Upphovsrätt till bild: InfiniteEARTH Afforestation, Rimba Raya, Indonesia, climatepartner.com/1064

VIDEOS