COMFORT.PROTECT

Förpackningsmaterial alltid inom räckhåll.

COMFORT.PROTECT – PERFEKT PRODUKTSKYDD INOM RÄCKHÅLL

Vid påfyllning av kartongen med fyllnadspapper, luftkuddar eller förpackningschips är enkel åtkomst och strömlinjeformade processer avgörande faktorer. Skyddsförpackningsmaterialet måste alltid vara lättillgängligt och finnas i tillräckliga mängder. Det är just det som vi säkerställer med vår Working Comfort-modul COMFORT.PROTECT. Skyddsförpackningarna produceras efter behov och tillhandahålls på ett platssparande sätt, till exempel på ett transportband eller vid en befintlig förpackningsstation, beroende på ergonomiska krav. På så sätt undviks onödiga rörelser och fysisk belastning, vilket säkerställer hälsa och säkerhet för personalen i förpackningsområdet.

Storopack anpassar varje COMFORT.PROTECT-lösning efter dina behov, med hänsyn tagen till antal anställda, paketgenomströmning, tillgängligt utrymme och önskat förpackningsmaterial. Vid behov integrerar Storopack silosystem och/eller transportband som matar fram förpackningsmaterialet på en ur ergonomisk synpunkt optimal position.

Dina fördelar

  • Flexibelt – Kan användas med fyllnadspapper, luftkuddar, förpackningsskum och förpackningschips
  • Inom räckhåll – Förpackningsmaterialet finns tillgängligt direkt vid själva förpackningsstationen
  • Tillförlitligt – Skyddsförpackningar produceras behovsbaserat
  • Ergonomiskt – Förpackningsmaterialet tillhandahålls vid en mycket ergonomisk position

Kontaktperson

Mark Mardel
Storopack AB
Box 27104
102 52 Stockholm
T +44 (0)114 249 2004

mark.mardel@storopack.com