Mehrere Personen bilden einen Kreis und legen ihre Hände in der Mitte aufeinander

INTERNA INITIATIV

  1. Hållbarhet
  2. Interna initiativ

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR HAR FLER ASPEKTER ÄN BARA RÅMATERIALET.

Hållbar produktion börjar långt innan vi omvandlar råmaterial till produkter. Även utrustningen i våra anläggningar spelar en viktig roll när det gäller att bevara våra resurser.

  

Därför vidtar vi olika interna åtgärder för att optimera vårt koldioxidavtryck och säkerställa effektiv energihantering.

  

EKODESIGN

Designverktyg för miljöeffektiva förpackningslösningar.

ENERGIEFFEKTIVITET

Certifierad energi- och miljöhantering.

   

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

HÅLLBARHETSRAPPORT

(svensk version)

Ladda ned