Ein Mann formt mit zwei Fingern seiner beiden Hände ein Fenster

VISION OCH RIKTLINJER

  1. Företag
  2. Vision och riktlinjer

ANSVAR INNEBÄR ATT HANDLA I LINJE MED TYDLIGA VÄRDERINGAR OCH RIKTLINJER.

Värderingar och standarder är nyckeln till ett företags framgång. De ger vägledning för interaktionen med anställda, kunder och affärspartner och skapar därmed grunden för ett lyckat samarbete, Som globalt, familjeägt företag är vi medvetna om vårt ansvar gentemot samhället och näringslivet och vi bidrar aktivt till att forma det.

I en global, företagsövergripande process har vi gemensamt tagit fram våra vägledande principer i Storopacks ”Vision och riktlinjer”, som utgör grunden för våra handlingar och definierar vad Storopack står för som företag, arbetsgivare och affärspartner.

I. VÅR VERKSAMHET

Vår kärnkompetens är förstklassiga förpackningslösningar och formdelar.

1. Vi fokuserar främst på tillämpningar på området för skyddsförpackningar och formdelar tillverkade av expanderade skum.

2. Vi ser det som en fortlöpande utmaning att tillhandahålla lämpliga lösningar för att möta de ständigt växlande behoven hos våra kunder och att erbjuda förstklassig support.

3. Kunderna, marknaden och vår kompetens är rättesnöre för allt vi gör.

Storopack strävar efter att bli ledande varumärke på de utvalda marknaderna.

II. NÖJDA KUNDER ÄR GRUNDEN FÖR VÅR FRAMGÅNG

Vi lever på våra kunder.

1. Vi lyssnar och lär oss av de uppgifter som våra kunder ger oss, så att våra produkter, tjänster och långvariga relationer fortsätter att utvecklas.

2. Storopack försörjer sina marknader med högvärdiga produkter och tjänster.

3. Vi tillmötesgår våra kunders behov i högsta möjliga mån genom att finnas nära kunderna med hjälp av vårt omfattande nätverk.

Vi skapar äkta mervärde för våra kunders produkter.

III. INNOVATION MED FOKUS PÅ VÅR KÄRNVERKSAMHET

Vi utvecklar och tillverkar innovativa lösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer.

1. Våra lösningar på området för skyddsförpackningar ser till att våra kunders produkter transporteras och förvaras helt oskadda.

2. Våra formdelar av expanderade skum ökar inte bara funktionaliteten hos våra kunders produkter utan maximerar även möjligheterna gällande produkternas utveckling, design och teknik.

3. Våra produktlinjer och lösningar utvecklas med hjälp av proaktiv, internationell teknikforskning och genom kommunikation av internationella Storopack-team.

4. Vi är intresserade av samarbeten för att skapa nya affärsmöjligheter.

Våra innovationer riktas följaktligen på bättre användbarhet av våra produkter och ökat mervärde.

IV. LEVERANTÖRER KAN BLI PARTNER

Bra leverantörer kan bli strategiska partner, en viktig faktor för vår framgång.

1. Vi vill ha långvariga samarbeten med våra leverantörer som bygger på tillit.

2. Vi förlitar oss på våra leverantörer och förväntar oss därmed kvalitet, punktlighet och tillförlitlighet. Endast med goda relationer till våra leverantörer kan vi ta fram gemensamma innovationer som gagnar båda sidorna.

3. Förhållandet mellan pris och prestanda hos våra leverantörer måste uppfylla våra långsiktiga krav på kvalitet och service.

Leverantörer som är viktiga för kärnverksamheten och som anses tillförlitliga kan bli partner.

V. VI VILL SKAPA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER ÖVER HELA VÄRLDEN

Vi är nära våra kunder och förstår deras behov.

1. Storopack finns på plats överallt där våra produkter behövs och där ramvilkoren stämmer.

2. Vi analyserar och tar oss aktivt in på nya marknader världen över.

3. Storopack respekterar människorna, kulturen och miljön på alla platser där vi är verksamma.

4. Vi marknadsför våra produkter globalt.

5. Vi är intresserade av samarbeten som öppnar för nya affärsmöjligheter.

Vi handlar snabbt och med ett långsiktigt perspektiv på globala marknader.

VI. VÅRA ANSTÄLLDA ÄR NYCKELN TILL VÅR FRAMGÅNG

Motiverad personal är vår viktigaste tillgång.

1. Behandla alla så som du själv vill bli behandlad.

2. Vår öppna och respektfulla attityd är förutsättning för företagets långsiktiga och framgångsrika utveckling.

3. Storopack främjar en kontinuerlig utveckling genom att investera och fortbilda sin personal.

4. De anställda förväntas i sin tur visa engagemang och arbetsglädje.

5. Vi uppmuntrar egna initiativ och förslag. När misstag sker diskuterar vi dem öppet så att vi kan dra lärdom av dem. De ses som möjlighet till gemensamt lärande.

6. Personliga mål och avdelningsmål präglas alltid av företagets intressen.

Våra anställda är vår största potential och hjälper oss att göra skillnad.

VII. CHEFER FUNGERAR SOM FÖREBILDER

De extra skyldigheter som våra chefer måste fullgöra är tydligt fastställda och bindande.

1. Våra chefer ansvarar för att motivera och hjälpa teammedlemmarna att skapa en social, kulturell och miljömässig medvetenhet.

2. Våra chefer riktar in sina initiativ på det gemensamma målet och fullgör sina skyldigheter.

3. Ledningsteamet bildar ett nationellt och internationellt nätverk och är mobilt.

4. Varje chef förmedlar en positiv bild av Storopack, både internt och externt.

Chefer och anställda bildar tillsammans ett effektivt team.

VIII. FAMILJEFÖRETAG MED VÄRDERINGAR

Storopack är ett levande exempel på styrkan hos ett familjeföretag.

1. Storopacks fortsatta existens som familjeföretag är vår största prioritering.

2. Filosofin hos vårt familjeföretag erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling och kräver personligt engagemang, ansvar och samarbete. Detta omfattar inte bara upprätthållande av vår framgångsrika tradition och de mänskliga relationerna utan även flexibilitet, snabbt beslutsfattande och tillgodoseende av behov.

3. Som företag tar vi i största möjliga omfattning hänsyn till miljö och samhälle i vår verksamhet. Vi har en uppriktig och rak stil som är inriktad på kontinuitet.

4. Hos Storopack står främmande och eget kapital i ett stabilt och sunt förhållande. Följaktligen är långfristig värdeutveckling viktigare än kortfristig vinst.

5. Lönsamhet, effektivitet, resursutnyttjande och lämpligt värdeskapande är nödvändiga faktorer för att upprätthålla företagets finansiella styrka. Det ska säkra företagets ekonomiska oberoende från extern finansiering på lång sikt.

Vårt centrala mål är Storopacks långfristiga vidareutveckling som oberoende familjeföretag.