Eine Gruppe Storopack Mitarbeiter bei einem Clean Up am Strand

GEMENSAMMA INITIATIV

  1. Hållbarhet
  2. Gemensamma initiativ

HÅLLBARHET INNEBÄR ATT TA ANSVAR.

För att främja en hållbar utveckling när det gäller användning av plast deltar vi i olika initiativ för bekämpning av plastavfall såsom det globala initiativet Alliance to End Plastic Waste, som syftar till att begränsa plastavfallet i miljön och utveckla innovativa idéer för utökning av infrastrukturen för återvinning.

    

Genom att delta i Operation Clean Sweep bidrar vi till att skydda miljön från föroreningar orsakade av plast.

INITIATIV FÖR MINSKAT PLASTAVFALL

Storopack bidrar till kampen mot plastavfall

CEFLEX

Ännu effektivare kretslopp för återvinning

       

GENOM FORSKNING HAR MAN KUNNAT IDENTIFIERA DE VIKTIGASTE KÄLLORNA FÖR OREGLERAT AVFALL OCH HUVUDASPEKTERNA I LÖSNINGEN*

    

90%

AV DET PLASTAVFALL SOM HAMNAR I HAVEN GENOM FLODER TRANSPORTERAS AV 10 FLODER*

80%

AV PLASTAVFALLET I HAVEN KOMMER FRÅN LANDBASERADE KÄLLOR*

    

MER ÄN HÄLFTEN AV LÄCKAGET FRÅN LANDBASERAT AVFALL KOMMER FRÅN BARA 5 LÄNDER I ASIEN*

*Alliance to End Plastic Waste

  

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

HÅLLBARHETSRAPPORT

(svensk version)

Ladda ned