MILJÖVÄNLIGT OCH KOMPOSTERBART MATERIAL

Press meddelande 29.08.2022

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. Miljövänligt och komposterbart material

STOROPACKS PRODUKTSORTIMENT UTÖKAS MED AIRplus® Bio Home Compostable FILM

Metzingen, augusti 2022. Med sin nya luftkuddefilm AIRplus® BIO Home Compostable lägger Storopack ännu större fokus på hållbarhet. Den nya produkten uppfyller nämligen alla krav för klassificering av bioplast – den är biobaserad tack vare användning av den naturliga och förnybara resursen stärkelse och den kan komposteras i hemmet. De extremt lätta luftkuddarna minskar inte bara fraktvikten utan även plastavfallet genom att sluta den naturliga cykeln. Filmen är certifierad av TÜV Österrike för hemkompostering och kan hanteras tillsammans med organiskt avfall i hemkomposten. I enlighet med standarden DIN EN 13432 som certifieringen bygger på bryts minst 90 procent av filmen ned till naturliga resurser inom 365 dagar utan att lämna plast eller giftigt material efter sig. Beroende på temperatur och mikrokultur i komposten omvandlar mikrober och värme även resterande 10 procent till koldioxid, vatten och biomassa. Certifieringen säkerställer att den resulterande biomassan är växt- och maskvänlig. Luftkuddar tillverkade av den innovativa ekologiska filmen har enastående förpackningsegenskaper och är utformade för att på ett tillförlitligt sätt skydda lätta till medeltunga produkter som fraktas.

Fokus på hållbarhet 
– Vår målsättning fram till 2025 är att minst 50 procent av de råmaterial som vi använder ska bestå av återvunna eller förnybara källor. Vår nya luftkuddefilm  AIRplus® Bio Home Compostable film tar oss ett steg närmare detta mål, förklarar Vicentina Pereira, produktchef för AIR och LOOSE FILL hos Storopack. – Redan 2021 tillverkades 33 procent av företagets egna produkter av förnybara och återvunna material. Storopack tar även tydligt avstånd från marknadsföring med vilseledande etiketter och plastprodukter med oxo-nedbrytbara tillsatser, som egentligen inte är komposterbara utan bara sönderdelas så att de blir osynliga. Skyddsförpackningsspecialisten använder aldrig denna typ av oxo-nedbrytbara material i sina produkter.


Avfallshantering i hemkompost
Filmen kan helt enkelt slängas i hemkomposten i trädgården där den bryts ner helt av mikroorganismer, vilket bidrar till att den naturliga cykeln sluts. Förbrukad AIRplus® Bio Home Compostable film kan även bortskaffas på annat sätt. I många länder och regioner kan den slängas i soptunnan för organiskt avfall i syfte att komposteras industriellt. Hur avfallshantering sker beror dock på de regler och standarder som gäller i de olika områdena och kommunerna och som i vissa fall fortfarande är under utveckling. Förpackningens mottagare kan använda den tryckta QR-koden för att ta reda på mer om avfallshantering i aktuellt land.