Drei aufeinandergestapelte Tageszeitungen

STOROPACK ÖKAR INTÄKTERNA MED FYRA PROCENT

Press meddelande 22.07.2021

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. Storopack ökar intäkterna med fyra procent

CORONAPANDEMIN DRIVER EFTERFRÅGAN INOM NÄTHANDELN

Metzingen, juli 2021. Skyddsförpackningsspecialisten Storopack avslutade år 2020 med en ökning i intäkterna. Förra året genererade den Metzingen-baserade koncernen en konsoliderad total intäkt på 500 miljoner euro. Detta motsvarar en ökning på 21 miljoner euro jämfört med året dessförinnan och en tillväxt på fyra procent, eller sex procent efter justering för valutakursrörelser.

En av orsakerna till denna intäktsökningar är den ökade efterfrågan inom den globala näthandeln i efterdyningarna av pandemin förra året. Många konsumenters köpvanor har förändrats i grunden och onlinehandeln har spelat en mycket större roll när det gäller att försörja befolkningen. Näthandeln ökade särskilt kraftigt inom mode- och elektronikbranschen samt i fråga om dagligvaror som livsmedel, kosmetika, hygienprodukter och läkemedel. Storopacks sortiment omfattar en rad olika typer av skyddande förpackningslösningar som är specialutvecklade för dessa sektorer, därför var tillväxten hos förpackningsspecialisten särskilt hög förra året. – Tack vare vår stabila leveranskedja och breda produktportfölj kunde vi återigen garantera våra kunders stabilitet och säkerhet 2020, förklarar Hermann Reichenecker, VD hos Storopack.  

Ansvarsfull verksamhet och hållbara skyddsförpackningar
Storopack är medvetet om sitt ansvar och det faktum att den ökade onlinehandeln påverkar miljön. Företagets högsta prioritet är att erbjuda en perfekt skyddsförpackning – och därmed optimalt skydd – för varje produkt. Om en produkt skadas under transport går det nämligen åt onödiga resurser till produktion och ytterligare transport, vilket innebär en extra belastning för miljön. För att kunna utveckla och tillverka denna typ av skyddsförpackningar på ett så resursbesparande sätt som möjligt tillhandahåller Storopack en bred portfölj av förpackningslösningar tillverkade av förnybara och återvunna material. – Redan 2020 producerade vi mer än 30 procent av våra egentillverkade produkter av förnybara och återvunna material. Vi kommer att öka denna andel till mer än 50 procent fram till 2025, säger Charles Poisson, Group Sustainability Director på Storopack. Det är också viktigt för oss att främja cirkulära ekonomier runt om i världen – och därmed avsevärt öka återvinningsgraden, tillägger Charles Poisson.

Med produktinnovationer såsom AIRplus® 100% Recycled film och råmaterialet rEPS – som båda är tillverkade av postindustriellt avfall och konsumentavfall – tillämpar skyddsförpackningsspecialisten redan principen om cirkulär ekonomi. Förra året levererade Storopack den första skyddsförpackningen tillverkad till 100 procent av rEPS. Förutom ett brett urval av produkter tillverkade till stor del av återvunnet material eller av förnybara råvaror spelar utrustningen på Storopacks anläggningar också en viktig till när det gäller resursbevarande. I fråga om koncernens energiavtryck tillämpar Storopack effektiv energihantering och optimerar kontinuerligt sina anläggningar runt om i världen.

 

René Jochum
Communication Consultants GmbH
Breitwiesenstr. 17
D-70565 Stuttgart
T +49 711 97893-35

storopack@cc-stuttgart.de