Weltkarte mit Zahlen zum Geschäftsjahr 2017

VINSTÖKNING PÅ NÄSTAN FEM PROCENT FÖR STOROPACK

Press meddelande 22.08.2018

  1. Press
  2. Press meddelande
  3. Press meddelande 2018
  4. Vinstökning på nästan fem procent för Storopack

Metzingen, augusti 2018. Storopack kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt räkenskapsår för 2017. Den internationella specialisten på skyddsförpackningar genererade intäkter på totalt 454 miljoner euro förra året, vilket är 20 miljoner euro mer än 2016. Omkring 2 500 anställda på 64 platser har bidragit till intäktsökningen på nästan 4,6 % jämfört med förra året.

Storopack genererade mer än hälften av sina intäkter i Europa (55 %), en imponerande fjärdedel i Nordamerika (27 %) och nästan 16 % i Asien och Stillahavsområdet, medan andelen för Sydamerika och övriga länder uppgick totalt till 2 %. På den viktiga europeiska marknaden uppnådde Storopack en ökning på nästan 4,5 %. Nordamerika låg mer eller mindre kvar på samma nivå som förra året med en ökning på 0,4 %. En mycket glädjande utveckling är att intäkterna från Asien/Stillahavsområdet och Sydamerika, två viktiga framtidsmarknader för Storopack, uppvisade en tydlig, tvåsiffrig ökning.

– Trots kraftig ökning av priset på råvaror har vi noterat ett mycket starkt resultat, förbättrat vår budgetprognos och växt i alla våra marknader världen över, säger styrelseordförande Hermann Reichenecker, som är nöjd med årsredovisningarna.

Tillväxt som drivs av produktivitet för kunderna och hållbara resurser
Storopacks tillväxtkurs är först och främst resultatet av kontinuerliga produktinnovationer. När det gäller nya produkter ligger fokus främst på att främja produktiviteten i kundernas skyddsförpackningsprocesser och på hållbara resurser.  Storopack genererar redan mer än 25 % av sina intäkter från produkter tillverkade av hållbara eller återvunna råmaterial. Dessa två aspekter kommer att vara företagets främsta prioritering även för framtida innovationer.

Digitalisering med kundfokus
Storopack har redan digitaliserat många av sina interna processer. Under de kommande åren kommer fokus att ligga på digitalisering som skapar mervärde för kunderna. Man har bollat med många idéer på detta område. Vissa av dem har redan genomförts och andra kommer att förverkligas inom de närmaste åren.