"CEFLEX" Logo

STOROPACK ANSLUTER SIG TILL CEFLEX-INITIATIVET

Nyheter 13.11.2020

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. Nyheter 2020
  4. Storopack ansluter sig till CEFLEX-initiativet

GENOM ATT DELTA I CEFLEX ARBETAR STOROPACK PÅ ATT FÖRBÄTTRA DEN CIRKULÄRA EKONOMIN FÖR FLEXIBLA SKYDDSFÖRPACKNINGAR.

Flexibla förpackningar är en central del av vårt moderna samhälle. CEFLEX är ett europeiskt initiativ som lanserats i samarbete mellan mer än 130 företag som företräder hela värdekedjan för flexibla förpackningslösningar. Tillsammans vill dessa företag ta itu med de komplexa tekniska och ekonomiska utmaningar som står i vägen för en fungerande cirkulär ekonomi. Medlemmarna i CEFLEX har också åtagit sig att utveckla en hållbar infrastruktur för insamling, sortering och återvinning av avfall från användningen av flexibla förpackningar över hela Europa.

Under de senaste åren har vi kraftigt utökat vårt utbud av skyddsförpackningar som tillverkas av återvunnet råmaterial. Vi planerar att öka andelen av dessa produkter ytterligare under de närmaste åren, något som gör behovet av ett fungerande kretslopp för återvinning ännu större. Genom att delta i CEFLEX kan vi ge ett viktigt bidrag till detta.

Mer information om CEFLEX finns på www.ceflex.eu