Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier

PAPERplus® CLASSIC GRASS

Förpackningsmaterial av gräs.

HÅLLBARHET – NÄR FÖRNYBARA RESURSER INTEGRERAS I MILJÖVÄNLIGA PRODUKTIONSPROCESSER

Hållbarhet och resursbevarande spelar en viktig roll i förpackningsindustrin – och lämpliga skyddsförpackningar säkerställer att transportgods når sina mottagare i gott skick. Med den papperstypen PAPERplus® Classic Grass sätter Storopack fokus på just hållbarhet, då produkten består av gräsfibrer och återvinningspapper. Fördelarna med produkten är uppenbara: gräs är en förnybar resurs och under produktion krävs betydligt mindre vatten och energi jämfört med träfiber.

Med PAPERplus® Classic Grass får våra kunder trots det enastående produktkvalitet. Fyllnadspappret lämpar sig utmärkt för utfyllnad av tomrum och för förpackning av varor på mellan 5 och 50 kg – och kan produceras på plats vid förpackningsstationen med fyllnadspapperssystemen PAPERplus® Classic och Classic².

Ein Karton mit einer Müslipackung und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Trinkflasche und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Frischhaltedosen und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein brauner Papierpolsterstrang aus Graspapier

Kontaktperson

Ivan Christensen
Sales Manager Scandinavia
Box 27014
SE-10252 Stockholm
T +44 (0)114 249 2004

ivan.christensen@storopack.com