Weltkarte mit Zahlen zum Geschäftsjahr 2018

ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 2018

Press meddelande 16.10.2019

  1. Press
  2. Press meddelande
  3. Press meddelande 2019
  4. Årsredovisningar för 2018

STOROPACK ÖKAR SIN FÖRSÄLJNING MED NÄSTAN FEM PROCENT JÄMFÖRT MED FÖRRA ÅRET

Metzingen, oktober 2019. Skyddsförpackningsspecialisten Storopack har framgångsrikt avslutat verksamhetsåret 2018. Förra året genererade den internationella koncernen med säte i Metzingen en konsoliderad omsättning på 476 miljoner euro med omkring 2 520 anställda på 66 platser. Detta motsvarar en tillväxt på omkring fem procent. Efter justering för valutakursrörelser var ökningen av försäljningen omkring sju procent.

Alla regioner och båda affärsområden, molding och packaging, bidrog till den     positiva utvecklingen. Storopack genererade mer än hälften av sina intäkter i Europa (54 %), omkring en fjärdedel i Nordamerika (26 %) och strax över 17 % i Asien och Stillahavsområdet, medan andelen för Sydamerika och övriga länder uppgick totalt till 3 %.

Nettovinsten för 2018 sjönk dock jämfört med året innan och uppnådde inte de interna målen. De ovanligt stora kostnadsökningarna för råmaterial och transport kunde endast föras över på kunderna under en begränsad tid och inte fullt ut.

Fortsatt fokus på hållbarhet och återvinning

– Storopacks produktsortiment har utvecklats under flera årtionden och företaget har därför en mycket bra ställning när det gäller produkter med hög återvinningsandel och produkter tillverkade av återvunnet råmaterial. Förra året lanserades även många nya hållbara produkter, bland annat luftbubbelfolien AIRplus® Void Recycle som tillverkas av minst 50 procent återvunnet material, samt en ny typ av papper som är till hälften tillverkat av det förnybara råmaterialet gräs, säger styrelseordförande Hermann Reichenecker. Storopack hanterar även sin energi på ett effektivt sätt och har investerat stort för att minimera koldioxidutsläppen och energiförbrukningen på sina anläggningar.

För att främja en hållbar användning av plast deltar Storopack dessutom i initiativ för att bekämpa plastavfall, såsom Big Blue Ocean Cleanup, Operation Clean Sweep och Alliance to End Plastic Waste. Företaget stöder även det innovativa pilotprojektet ChemCycling av BASF. Inom ramen för detta projekt har Storopack redan tillverkat prototyper baserade på kemiskt återvunnet plastavfall och bryter därmed ny mark tillsammans med BASF i den cirkulära ekonomin.