Ein Gebäude mit Glasfassade und einem Baum davor

MILJÖPOLICY

  1. Hållbarhet
  2. Miljöpolicy

STOROPACKS MILJÖPOLICY

Storopacks ”Vision och riktlinjer” omfattar officiellt överenskomna principer som gäller för alla medarbetare på Storopack. De utgör grunden för företagets åtgärder för miljön och för samhället som helhet. Vi har en uppriktig och öppen stil som är inriktad på kontinuitet. Företagsledningen har som uppgift att motivera och främja medarbetarna, så att de utvecklar ett medvetande för samhälle, kultur och miljö. Den fullständiga versionen av ”Vision och riktlinjer” finns här.

Våra produkter består av nytt råmaterial eller innehåller, där detta är möjligt, 100 % återvunnet material. Produkter som är märkta med ”Bio” tillverkas av förnybara råmaterial och är biologiskt nedbrytbara. De är alltid officiellt certifierade av ett renommerat, oberoende institut (DIN CERTCO, www.dincertco.com och BPI, www.bpiworld.org).

Det skiljer våra produkter från sådana som är märkta med ”Bio” eller ”biologiskt nedbrytbar”, men som regleras av mindre stränga standarder. En sådan grund för märkning är vilseledande för kunden och orsakar problem för hela branschens trovärdighet. Dessa produkter består av plast med oxo- eller mikrotillsatser som inte är biologiskt nedbrytbara utan endast sönderfaller och därmed blir osynliga. Produkterna är dessutom ytterst skadliga för återvinningskretsloppet.

För att hjälpa dig välja rätt, märker vi våra produkter efter deras egenskaper med ”4R”: REDUCE, REUSE, RECYCLE och RENEW.

REDUCE

Denna produkt och tillhörande produktionsprocess har utformats så att användningen av naturresurser är minimal.

REUSE

Denna produkt kan användas flera gånger för sitt ursprungliga syfte.

RECYCLE

Avfall efter användningen eller produktionen av denna produkt kan ersätta primära råmaterial.

RENEW

Den här produkten tillverkas av förnybara råmaterial, till exempel trä eller växter.