CYBERATTACK ON STOROPACK

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. CYBERATTACK ON STOROPACK

Nyheter från 11.07.2023

Kommunikation helt återställd efter cyberattack

Efter den cyberattack vi drabbades av i mars 2023 har vår e-postkommunikation och telefoni återställts helt. Genom noggrann forensisk analys och upprensning kan vi försäkra våra affärspartners om att inga virus från attacken finns dolda i våra e-postmeddelanden. Vi vill tacka våra kunder, leverantörer och partners samt våra medarbetare för deras stora stöd och tålamod.

Nyheter från 05.06.2023

E-postkommunikation helt återställd efter cyberattack

Tolv veckor efter cyberattacken mot våra system har vår e-postkommunikation återställts helt. Genom noggrann forensisk analys och upprensning kan vi försäkra våra kunder, leverantörer och affärspartners att inga virus från attacken finns dolda i våra e-postmeddelanden. För närvarande kan vi fortfarande nås via telefon i begränsad omfattning. Vår IT-avdelning arbetar med hög prioritet för att återställa alla system. Det faktum att vi kunde producera och leverera över hela världen under attacken är tack vare våra medarbetares enorma engagemang, kreativitet och laganda. Vi vill också tacka våra kunder, leverantörer och partners för deras stora stöd och tålamod.

Nyheter från 27.04.2023

E-postkommunikationen är i stort sett återställd efter en cyberattack

Det har nu gått fem veckor sedan attacken mot våra IT-system. Vår produktions- och leveransförmåga är garanterad. De flesta av Storopacks anställda har åter tillgång till sin e-post. Med hjälp av noggrann forensisk analys och sanering kan vi försäkra våra kunder, leverantörer och affärspartner om att inga virus från attacken finns gömda i våra e-postmeddelanden. Telefonin har delvis återställts. Vår IT-avdelning fortsätter att arbeta intensivt för att göra alla system tillgängliga igen. Att vi kan fungera över hela världen beror på våra anställdas enorma engagemang, kreativitet och laganda. Vi fortsätter också att tacka våra kunder, leverantörer och partner för deras stora stöd.

Nyheter från 28.03.2023

Storopack fortsätter att leverera efter en cyberattack

Nästan en vecka efter attacken mot våra IT-system kan vi fortfarande producera och leverera. Vår produktions- och leveransförmåga avbröts inte vid något tillfälle. Det är endast nätbutiken som för närvarande är otillgänglig. Personlig tillgänglighet garanteras fortfarande via nödnummer på webbplatsen. Vi kan för närvarande fortfarande inte ta emot e-post. Telefonin har delvis återställts. Vår IT-avdelning arbetar för fullt för att göra systemen tillgängliga igen. Vi vill tacka våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för det stora stöd vi hittills fått. Dessutom vill vi tacka våra medarbetare för deras enorma engagemang.

Pressmeddelande från 23.03.2023

Tillgängligheten är nedsatt: Den Metzingen-baserade tillverkaren av skyddsförpackningar föll offer för en cyberattack.

Den Metzingen-baserade specialisten på skyddsförpackningar Storopack registrerade tisdagen den 21 mars 2023 en brottslig attack mot sina IT-system. Företaget kan därför för närvarande inte nås via e-post och endast i begränsad utsträckning via telefon. I enlighet med sitt IT-nödprotokoll vidtog Storopack de nödvändiga säkerhetsåtgärderna omedelbart efter att ha fått kännedom om cyberattacken och informerade polisen och andra ansvariga myndigheter. Leveransförseningar kan för närvarande förekomma, Storopack arbetar med full kraft för att fortsätta att säkerställa leveransförmågan. Företagets webbplats har inte påverkats av cyberattacken: På www.storopack.com hittar kunder och samarbetspartners telefonnummer genom vilka de för närvarande kan nå företagets anläggningar. Där ger Storopack också information om den aktuella statusen vid varje tidpunkt.
"Vi arbetar intensivt för att återställa alla system fullt ut. Jag vill tacka våra medarbetare som arbetar med stort engagemang för att uppnå detta.  Tack också till våra kunder och samarbetspartners för deras förståelse och stöd i den rådande situationen", säger Hermann Reichenecker, styrelseordförande för Storopack.