VÅRA LUFTKUDDAR UPPFYLLER ALLA KRAV FÖR ClimatePartner-CERTIFIERING

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. ClimatePartner

AIRplus® Bio Home Compostable och AIRplus® 100% Recycled luftkuddar har certifierats av ClimatePartner. Certifieringen går till genom att man mäter och begränsar produkternas koldioxidavtryck och stöder klimatprojekt.

Metzingen, september 2023. Vi sätter fortsatt fokus på hållbarhet genom att mäta och sätta upp mål för minskning av CO2-utsläppen från produktion och transport av AIRplus® Bio Home Compostable och AIRplus® 100% Recycled luftkuddar. Vi stöder klimatprojekt för alla restutsläpp av CO2. Luftkuddarna är två hållbara och innovativa lösningar som utvecklats för att minska utsläppen av CO2 genom användning av grön energi, hög andel återvunnet material och förnybara material. Detta initiativ är en del av vår långsiktiga företagsstrategi för att skapa en framtidssäker och hållbar verksamhet. Med etiketten ”ClimatePartner certified” bekräftar vi vårt klimatåtagande. För närvarande arbetar vi med att sätta upp och genomföra ambitiösa mål för minskning av CO2-utsläppen både på kort och på lång sikt. Mer information finns online på respektive Climate ID-sidor för produkterna AIRplus® 100% RECYCLED och AIRplus® BIO HOME COMPOSTABLE.

Vi på Storopack arbetar kontinuerligt på utvecklingen av bra och hållbar produktdesign och på medvetet beslutsfattande som upphandling av råmaterial med låga utsläpp. Hela processen är ett steg i företagets strategi. Ett annat steg i strategin är att vi stöder klimatprojektet Rimba Raya genom det välkända företaget ClimatePartner som tredjepartscertifierar sina projekt och uppfyller internationellt accepterade standarder (Verified Carbon Standard (VCS) och CCBS Gold Level) för effektfulla klimatåtgärder. Våra anställda kommer dessutom att delta i planteringen av 2 500 trä i Tyskland under 2024. Kombinationen av båda projekten kommer att skydda den biologiska mångfalden, samtidigt som de anställda bidrar till dessa insatser.

Bevara livsmiljöer
Rimba Raya Biodiversity Reserve omfattar 64 000 hektar skog i sydöstra Borneo och är hem till den utrotningshotade Borneoorangutangen. Reservatet fungerar som buffertzon mellan oljepalmsplantage och nationalparken Tanjung Puting. Projektet syftar till att återställa skogar, öka koldioxidlagringen och skapa ytterligare livsmiljöer för vilda djur och har lett till en minskning av utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 3,5 miljoner ton varje år. Enligt Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) och AENOR bidrar projektet till uppnåendet av alla 17 mål för hållbar utveckling som satts upp av FN.

Vi arbetar outtröttligt på att bli ett ännu mer hållbart företag och har satt som mål att minst 50 % av de produkter som tillverkas på företaget ska bestå av återvunna eller förnybara råmaterial fram till 2025. År 2022 tillverkades 35 procent av våra produkter av förnybara och återvunna material.