Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier

FÖRPACKNINGSMATERIAL AV GRÄS

Nyheter 16.01.2019

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. Nyheter 2019
  4. Förpackningsmaterial av gräs

STOROPACK LANSERAR EN NY TYP AV PAPPER TILLVERKAD AV 50 PROCENT GRÄSFIBER

Med PAPERplus® Classic Grass, en ny typ av papper från Storopack, sätter företaget större fokus på hållbarhet. Pappret består till hälften av gräs, som är ett förnybart råmaterial och kräver mindre vatten och energi under produktionen jämfört med konventionella papper. PAPERplus® Classic Grass erbjuder samma enastående förpackningsegenskaper som övriga papperstyper från Storopack och lämpar sig utmärkt för att fylla ut tomrum och förpacka varor som väger mellan 5 och 50 kg. Fyllnadspapper av PAPERplus® Classic Grass kan produceras direkt vid förpackningsstationen med fyllnadspapperssystemen PAPERplus® Classic och Classic².

Fokus på hållbarhet
– I samband med produktutveckling fäster vi största vikt vid hållbarhet. Det gläder oss att ha PAPERplus® Classic Grass i vårt sortiment, ett papper som betonar denna fråga på flera sätt och som gör det möjligt för oss att spara resurser och att tillämpa ett regionalt tillvägagångssätt, säger produktchef Paul Deis. Gräset i PAPERplus® Classic Grass kommer från Schwäbische Alb, området kring pappersfabrikerna i Metzingen och Lenningen, och torkas på plats innan det arbetas in i förpackningsmaterialet. Gräs växer tillbaka fortare än träd och kräver färre resurser under bearbetning. Vid tillverkning av papper kräver varje metriskt ton av gräsfiber endast en bråkdel av den totala vattenmängd som går åt för samma mängd träfiber samt mindre energi. Vid tillverkningen av PAPERplus® Classic Grass avstår Storopack även från användningen av processkemikalier. PAPERplus® Classic Grass kan köpas över hela världen och finns i rullar med 280 meter papper och en bredd på 600 mm.