Ein Mann arbeitet an einer Verpackungsstraße

Working Comfort®

  1. Rådgivning och service
  2. Working Comfort®

Working Comfort® FÖR HÖGRE PRODUKTION I ERGONOMISKA FÖRPACKNINGSSTATIONER.

Ergonomiska arbetsplatser och effektiva processer – med Working Comfort® ökar Storopack effektiviteten i din skyddsförpackningsprocess.  Varje onödig rörelse som genomförs i samband med paketering av dina produkter stjäl tid och energi från förpackaren. Detta kan undvikas med hjälp av rätt processer och arbetsstationer. Våra experter analyserar dina befintliga förpackningsprocesser och utarbetar en optimal lösning med hänsyn till ergonomiska aspekter. Fokus ligger lika mycket på processernas effektivitet som på förpackarens välbefinnande: onödiga uppgifter elimineras och allt förpackningsmaterial är lätt att komma åt vid arbetsstationerna som är utformade enligt principen för Working Comfort®.
 

För att vi på Storopack ska kunna uppnå det allra bästa resultatet åt dig erbjuder vi dig heltäckande lösningar. Våra ingenjörer tar fram 3D-ritningar som visar precis hur systemen kommer att kunna införlivas i dina befintliga maskiner och förpackningsprocesser. Specialisterna på Storopack tillverkar sedan en skräddarsydd lösning i våra servicecentra i Europa och USA. Som sista steg integrerar våra servicetekniker systemen i dina logistikprocesser och hjälper dig med driftsättning.

Working Comfort® ger följande fördelar:

  • Ökad produktivitet
  • Ingen utmattning
  • Ökat välbefinnande för personalen vid förpackningsstationen

FYLLNADSPAPPER

Innovativa former för optimalt skydd.

LUFTKUDDAR

Effektivt stötskydd för känsligt gods.