Recycling Logo

RECYCLING GUIDE

  1. Hållbarhet
  2. Recycling Guide

ÅTERVINNING, KOMPOSTERBARHET, OCH BORTSKAFFANDE

Kan skyddsförpackningar från Storopack återvinnas?

Ja, alla skyddsförpackningar från Storopack är återvinningsbara. De kan bearbetas och återanvändas i olika industriprodukter. Det enda undantaget är förpackningschips tillverkade av stärkelse – de kan inte återvinnas men är komposterbara.

Hur bortskaffas fyllnadspapper korrekt?

Vanligtvis kan pappers kuddar kasseras och återvinnas via den blå papperskorgen. I Sverige regleras bortskaffandet på en statlig eller distriktsnivå snarare än på ett enhetligt sätt i hela landet. Kontakta din lokala leverantör av avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av pappers paddingar eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.seStoropack använder inte bestruket papper. Bortskaffande via befintliga återvinningsanläggningar bidrar till att minska användningen av primära råvaror. PAPERplus® använder endast bläck som Recycler lätt kan ta bort (de-Inking process).

Hur bortskaffas luftkuddar korrekt?

Som konsument i Sverige kan du vanligtvis avyttra luftkuddar (helst tömda på luft) och lösa fylla i din återvinnings behållare i hushållssoporna. Kontakta din lokala leverantör av avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av pappers paddingar eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.seDe återvinns eller förbränns. Polyeten är för övrigt en mycket välkommen energikälla vid avfall till energianläggningar eftersom dess värmevärde är faktiskt högre än för olja. Storopack erbjuder också skyddande förpackningar som är industriellt compostable, som AIRplus® BIO film, som kan användas för tillverkning av luftkuddar. Filmens basmaterial är en komposterbar plast baserad på polymjölksyra (PLA) och sampolyester. Grunden för produkten görs med hjälp av förnybara resurser. AIRplus® Bio är certifierade komposterbara i enlighet med den europeiska standarden en 13432 och den amerikanskastandarden ASTM D6400.

Hur bortskaffas skumförpackningar korrekt?

De kan användas igen, till exempel som skyddande förpackning. Helst, I Sverige bör de bortskaffas i plast eller avfall som inte kan återvinnas. Som en del av den allmänna avfallsströmmen, är FOAMplus® skum ett enastående bränsle för moderna anläggningar som genererar energi från avfall. När skum förpackningen kasseras behöver inte PEskyddsfilmen separeras från skummet. Handels-och industrisektorerna har egna avfalls kanaler (industriavfall) genom vilka skum förpackningarna också återvinns.

Hur bortskaffas förpackningschips korrekt?

Våra lösa fyllningsprodukter PELASPAN® BIO och Renature® gjorda av grönsaks stärkelse är jämväl 100% komposterbar i enlighet med EN 13432. De kan kasseras med den vanliga hushållssoporna eller som organiskt avfall. I Sverige, regleras bortskaffandet på stats-eller distriktsnivå snarare än på ett enhetligt sätt i hela landet. Kontakta din lokala leverantör av avfallshanteringstjänster för att säkerställa korrekt kassering av PELASPAN BIO®, Renature® och PELASPAN® eller kontrollera bortskaffandet i ditt postnummer område: www.srvåtervinning.se

PELASPAN® lös fyllning är en mycket välkommen energikälla vid avfall till energianläggningar eftersom de har ett högt värmevärde och kan förbrännas helt. Industriellt och kommersiellt avfall återvinns via insamlings-och återvinningscentraler för kommersiella förpackning.

Varför är inte alla skyddsförpackningar från Storopack komposterbara?

Beroende på vilka produkter som fraktas användas väldigt olika typer av skyddsförpackningar. Bräckliga och lättare produkter som porslin och glas skyddas perfekt i en kartong med de komposterbara förpackningschipsen PELASPAN® BIO, medan tunga tekniska komponenter måste stabiliseras i kartongen med hjälp av papper och skummaterial. Denna typ av skyddsförpackning är inte komposterbar men kan enkelt återvinnas.

  

Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

VANLIGA MILJÖFRÅGOR OM STOROPACKS FÖRPACKNINGAR

Läs mer

För att hjälpa dig välja rätt, märker vi våra produkter efter deras egenskaper med ”4R”: REDUCE, REUSE, RECYCLE och RENEW.

REDUCE

Denna produkt och tillhörande produktionsprocess har utformats så att användningen av naturresurser är minimal.

REUSE

Denna produkt kan användas flera gånger för sitt ursprungliga syfte.

RECYCLE

Avfall efter användningen eller produktionen av denna produkt kan ersätta primära råmaterial.

RENEW

Den här produkten tillverkas av förnybara råmaterial, till exempel trä eller växter.