Zwei Papierpolsterstränge aus Graspapier

PRODUKTER TILLVERKADE AV FÖRNYBARA RÅMATERIAL

Utomordentligt miljövänligt fyllnadspapper med utmärkta skyddsegenskaper.

 1. Hållbarhet
 2. Produkter tillverkade av förnybara råmaterial

HÅLLBARHET INNEBÄR ATT LITA PÅ NATUREN.

Nya och mer hållbara råmaterial är ett utmärkt sätt att skydda miljön och våra naturresurser. Våra produkter tillverkas därför i ökad omfattning av lämpliga miljövänliga och hållbara material.

Vårt mål är att använda så mycket bioplast som möjligt för att både värna om naturresurserna och för att erbjuda våra kunder samma enastående förpackningsegenskaper som de är vana vid från våra produkter av konventionella material.

 

Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Müslipackung und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit Gewürzen und Bio Luftpolstern
Ein Karton mit Tee-Packungen und Bio Luftpolstern

PAPERplus® CLASSIC GRASS

 • Består av gräsfibrer från återvunnet papper
 • Kan komposteras helt eller återvinnas
 • Gräs är en förnybar resurs och under produktion avänds myck-et mindre vatten och energi än vad som krävs för träfibrer
 • Erbjuder samma enastående skyddande förpackningsegen-skaper som andra papperstyper från Storopack

  
    Ytterligare information

Zwei Papierpolsterstränge aus Graspapier
Zwei Bio Luftpolsterstränge

AIRplus® BIO

 • Tillverkas delvis av bioplast såsom polymjölksyra, som härrör från majs
 • Fullständigt industriellt komposterbart material och certifierat i enlighet med EN 13432 och ASTM D6400
 • Oerhört stabilt, elastiskt, lufttätt och lätt – förbrukar mindre material vid produktion

  
    Ytterligare information

PAPERplus® FYLLNADSPAPPER

 • PAPERplus® fyllnadspapper är del av materialcykeln och fullständigt återvinningsbart
 • Storopack använder inte belagt papper
 • Pappret kan bortskaffas i befintliga återvinningssystem, vilket minskar användningen av primära råmaterial

  

    Ytterligare information

Ein brauner Papierpolsterstrang