PRODUKTER TILLVERKADE AV FÖRNYBARA RÅMATERIAL

Utomordentligt miljövänligt fyllnadspapper med utmärkta skyddsegenskaper.

 1. Hållbarhet
 2. Produkter tillverkade av förnybara råmaterial

HÅLLBARHET INNEBÄR ATT LITA PÅ NATUREN.

Nya och mer hållbara råmaterial är ett utmärkt sätt att skydda miljön och våra naturresurser. Våra produkter tillverkas därför i ökad omfattning av lämpliga miljövänliga och hållbara material.

Vårt mål är att använda så mycket bioplast som möjligt för att både värna om naturresurserna och för att erbjuda våra kunder samma enastående förpackningsegenskaper som de är vana vid från våra produkter av konventionella material.

 

PAPERplus® CLASSIC GRASS

 • Tillverkas av upp till 50 procent gräsfiber
 • Kan komposteras eller återvinnas fullständigt
 • Tillverkas av gräsfiber från Swabian Jura som produceras till slutprodukt på plats
 • Tillverkas utan processkemikalier

  
    Ytterligare information

AIRplus® BIO

 • Tillverkas delvis av bioplast såsom polymjölksyra, som härrör från majs
 • Fullständigt industriellt komposterbart material och certifierat i enlighet med EN 13432 och ASTM D6400
 • Oerhört stabilt, elastiskt, lufttätt och lätt – förbrukar mindre material vid produktion

  
    Ytterligare information

PAPERplus® FYLLNADSPAPPER

 • PAPERplus® fyllnadspapper är del av materialcykeln och fullständigt återvinningsbart
 • Storopack använder inte belagt papper
 • Pappret kan bortskaffas i befintliga återvinningssystem, vilket minskar användningen av primära råmaterial

  

    Ytterligare information