Gruppenbild der Helfer nach Big Blue Ocean Cleanup Strandreinigungsaktion

BIG BLUE OCEAN CLEANUP

För rena stränder

  1. Hållbarhet
  2. Gemensamma initiativ
  3. Big Blue Ocean Cleanup

STOROPACK ÄR EXKLUSIV SPONSOR AV PROGRAMMET BIG BLUE OCEAN CLEANUP, EN AV VÄRLDENS LEDANDE IDEELLA ORGANISATIONER FÖR RENGÖRING AV HAVEN.

Vi stöder den internationella ideella föreningen Big Blue Ocean Cleanup sedan 2018. Som exklusiv sponsor av detta program för rengöring av kusterna strävar vi efter ett långsiktigt partnerskap. Big Blue Ocean Cleanup gör en aktiv insats för att öka medvetenheten om den aktuella situationen i världens hav. Syftet är att skydda det marina livet och hålla hav och kuster rena. Inom ramen för programmet rengör man stränder, rensar haven från plast, erbjuder kurser och informerar parter och allmänheten.

Utöver att stödja Big Blue Ocean Cleanup ekonomiskt spelar vi även en mer aktiv roll i Europa. Bland annat deltar våra anställda frivilligt i initiativ för rengöring av stränder i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Benelux där syftet är att få bort mikroplast och små plastbitar från stränderna. Programmet Big Blue Ocean Cleanup för rengöring av kuster finns över hela världen.

Syftet med Big Blue Ocean Cleanup sammanfaller med våra egna mål, nämligen utveckling av en cirkulär ekonomi, ökad användning av återvunnen plast och ansvarsfull återvinning.


Ytterligare information:

Big Blue Ocean Cleanup

VIDEOKLIPP

Am Strand sind zwei Strand Flaggen des Big Blue Ocean Cleanup Projekts.
Mehrere Menschen sind zu einem Gruppenfoto am Strand aufgestellt und halten einen Banner des Big Blue Ocean Cleanup.
Am Strand sind mehrere Leute, die am Strand aufräumen.
Eine Person entsorgt Müll in einen Beutel.